Bank

Etne Sparebank

T: 53 77 15 00

E: post@etne-sparebank.no
W: etne-sparebank.no


Etne Sparebank er ein moderne bank som tilbyr eit vidt spekter av produkt og tenester. I tillegg til dei tradisjonelle banktenestane, sel vi også forsikring og ulike former for aksje- og fondsprodukt. Me er 17 tilsette som er klare til å hjelpa deg, og du kan nå oss via telefon eller mail eller ta turen innom oss i banklokalet midt i Etne Sentrum.

Sparebanken Vest

T: 05555

E: sparebanken.vest@spv.no
W: spv.no
 
Sparebanken Vest har lange tradisjonar innan bank, og me ønskjer å vera din rådgjevar innan daglegbank, finansiering, plassering og forsikring. Me har dyktige og engasjerte medarbeidarar som vil gje deg dei beste råd. Ta gjerne kontakt med oss, du finn oss i Etne Senter.